Financiën

De Spoorzoekers is een vereniging zonder winstoogmerk. De financiën van de groep worden geregeld door de penningmeester. Mochten er vragen zijn over de financiën, dan kunt u die mailen naar: penningmeester@spoorzoekers.com

Rekeningnummer: NL89 RABO 0321 5439 47
Tenaamstelling: Scouting de Spoorzoekers

Contributie

Voor ieder ingeschreven lid dient er contributie te worden betaald. De contributie bedraagt €13,- per maand en deze contributie wordt maandelijks of per kwartaal geïncasseerd middels een doorlopende incasso. Bij inschrijven van nieuwe leden, of wijziging van bankrekening, dient er een nieuw incasso formulier te worden ingeleverd bij de leiding. Dit formulier kan je downloaden van onze downloads pagina.

Kampen

Een scoutingjaar loopt gelijk met een schooljaar. Hierbij wordt er tijdens het jaar toegewerkt naar een zomerkamp. Dit kamp vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie (schoolvakantie regio midden). Daarnaast wordt er vaak in het voorjaar een weekendkamp gepland. Voor deze kampen wordt er een extra bedrag gevraagd om de kosten van het kamp te kunnen dekken. Dit gaat vaak om een groter bedrag waar hieronder een inschatting van staat: 

Type kamp met prijs:
Weekendkamp € 30,-*
Zomerkamp welpen € 150,-*
Zomerkamp scouts € 170.-*
Zomerkamp explorers € 300,-*
*Deze bedragen zijn berust op een inschatting, de uiteindelijke kampprijs kan hiervan afwijken.

Subsidies

Vanuit de gemeente zijn er een aantal subsidies beschikbaar om scouting mogelijk te maken voor iedereen. Vind u scouting leuk maar heeft u niet de financiële middelen, neem dan contact op met de penningmeester. Hij kan u wijzen op de verschillende subsidies en helpen aan de daarvoor benodigde documenten. Mail naar: penningmeester@spoorzoekers.com

Donaties

Het is altijd mogelijk om een donatie te doen, dit geld krijgt een mooie bestemming binnen de groep. Scan de volgende QR-code met uw camera app of klik op de link voor het maken van een donatie:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=5QyKHfvyQxi9tU1bvw_8VA