Financiën

De Spoorzoekers is een vereniging is zonder winstoogmerk. De financiën van de groep worden
geregeld door de penningmeester, welke zorg draagt voor de inkomsten en uitgaven van de groep.
De inkomsten bestaan uit contributiegelden, acties, donaties en subsidies. De uitgaven bestaan uit
huisvestingskosten, onderhoud, organisatiekosten, scholing, activiteiten en spelmateriaal.
Mochten er vragen zijn over financiën dan kunt u die mailen naar:
penningmeester@spoorzoekers.com

Contributie

Voor ieder ingeschreven lid dient er contributie betaald te worden. De contributie betreft €12,- per
maand*. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op de rekening van de groep: NL52 INGB 0002
2101 99 t.n.v. “Scouting de Spoorzoekers” met in de omschrijving de naam van het lid + speltak.
De contributie gaat in vanaf de eerste van de maand van inschrijving. De contributie wordt beëindigd
op de laatste dag van de maand van uitschrijven. Uitschrijven is alleen mogelijk als alle
(contributie)verplichtingen zijn vereffend.
*Per 1 april 2023 wordt de contributie verhoogt naar €13,- per maand.

Kampen

Een scoutingjaar loopt gelijk met een schooljaar. Hierbij wordt er tijdens het jaar gewerkt naar een
zomerkamp welke plaatsvind in de eerste week van de zomervakantie van de basisschool. Daarnaast
wordt er vaak ik het voorjaar een weekendkamp gepland.
Voor deze kampen wordt er een extra bedrag gevraagd aan de ouders om de kosten van het kamp te
kunnen dekken. Dit gaat vaak om een groter bedrag en om een inschatting te geven van deze kosten
staat hier een overzicht.

Type kamp met prijs
Weekendkamp € 20,-*
Zomerkamp welpen € 130,-*
Zomerkamp scouts € 140.-*
Zomerkamp explorers € 250,-*
*Deze bedragen zijn berust op een inschatting, de uiteindelijke kampprijs kan hiervan afwijken.


Subsidies

Vanuit de gemeente zijn er een aantal subsidies beschikbaar om scouting mogelijk te maken voor
iedereen. Vind u scouting wel leuk voor uw kind maar heeft u niet de financiële middelen, neem dan
contact op met de penningmeester. Hij kan u wijzen op de verschillende subsidies en helpen aan de
daarvoor benodigde documenten. Mail naar: penningmeester@spoorzoekers.com

Donaties


Het is altijd mogelijk om een donatie te doen, dit geld krijgt een mooie bestemming binnen de groep.
Donaties mogen worden overgemaakt naar rekening: NL52 INGB 0002 2101 99 t.n.v. “Scouting de
Spoorzoekers” met in de omschrijving: “donatie”.